Kovos menų klubas

Nors Vilniuje siaučia gripas, patys atspariausieji bendruomenės nariai susirinko aktyviai ir nuotaikingai paminėti Rytietiškų Naujųjų metų.

Akimirkos iš šventės:

You’ve successfully subscribed to Tėkmė
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.