Kovos menų klubas

Nors Vilniuje siaučia gripas, patys atspariausieji bendruomenės nariai susirinko aktyviai ir nuotaikingai paminėti Rytietiškų Naujųjų metų.

Akimirkos iš šventės:

You’ve successfully subscribed to Tėkmė
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.