Kovos menų klubas

Dienos stovykla vaikams
Vasaros stovykla jaunimui ir suaugusiems

Dienos stovykla vaikams

Įdomi, aktyvi, naudinga, patikrinta - tai žodžiai, taikliausiai apibūdinantys vaikų dienos stovyklą „Tėkmė“. Stovykla skirta 5 - 11 metų vaikams, kur jie smagiai leis laiką pozityvioje aplinkoje, turės galimybę susirasti naujų draugų ir patirti daug gerų įspūdžių. Tai puiki galimybė vaikams turiningai ir saugiai pradėti vasaros atostogas bei pasinerti į neatrastą pažinimo pasaulį drauge su ilgametę patirtį turinčiais vadovais.

Vaikų dienos stovyklos tikslai:
● Organizuoti ir užtikrinti kryptingą vaikų užimtumą atostogų metu;
● Ugdyti vaikų pomėgį aktyviai leisti laisvalaikį;
● Ugdyti meninius, kūrybinius gebėjimus. Plėsti vaikų akiratį per prasmingą dalyvavimą įvairiose veiklose;
● Skatinti vaikų gebėjimą savianalizės pagalba pažinti save ir savo emocijas.

Mes ne tik norime formuoti pozityvų vaikų požiūrį į fizinį aktyvumą, bet ir lavinti gebėjimą mąstyti bei klausti, taip pat siekiame padėti jauniems žmonėms pažinti save iš skirtingų perspektyvų ir tobulėti įvairiose srityse.


Vasaros stovykla jaunimui ir suaugusiems

Pagyvenkite savaitę Šaolino vienuolių režimu!

You’ve successfully subscribed to Tėkmė
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.